Beleidskader agrarische bedrijfslocaties

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch heeft onlangs ingestemd met een concept beleidskader voor nieuwe functies op voormalige agrarische bedrijfslocaties in het buitengebied van de gemeente.

  - promotie -

   

  U treft het concept beleidskader bij deze mail aan. 

  In het kader van de inspraak ligt het stuk met ingang van maandag 4 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage.

  Ik nodig u uit om binnen deze termijn een reactie te geven.

   

  Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het beleidskader vast.

  Als u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u daarvoor contact opnemen met mij (Ilse Loos, tel. 06 52307253) of mijn collega Bert Meulendijks (tel. 06 46971440).

  Met vriendelijke groet,
  Ilse Loos
  Afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
  Gemeente  ’s-Hertogenbosch
  Tel. 06 52307253

  Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let op! De bestanden blijven 30 dagen beschikbaar na het verzenden van de mail, u dient ze dus binnen deze 30 dagen te downloaden.
  https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/FileCap/download.jsp?id=pZVUTXQQQYX&fec=y
  ———————————————————————————————————