Aida aan de Maas.

  Na jaren van inspanning gaat de Stichting Emelse Revue een spannend 2011 beleven. In 2008 kwam Vic van Zonsbeek met een verhaal voor een musical over Empel in de jaren 1920 bij het bestuur.

  - promotie -

  Het script gaat over een onmogelijke liefde tussen een arme boerendochter en een rijke rederszoon. De boerendochter rebelleert tegen de onderdrukking van arme boeren. Zowel de boerendochter als de rederszoon willen solidair blijven aan hun achterban. Dit geeft een enorm spanningsveld tusen de twee dat tenslotte escaleert.

  Het bestuur was meteen enthousiast en begon aan de lange weg om deze productie te kunnen realiseren. Vanaf het begin stond vast dat het spel op de Brink gespeeld moest worden. Deze plek is het kloppend hart van Empel. Voor alle overlast van de bouwactiviteiten van de laatste tien jaar en mede ter integratie van de oude  en nieuwe inwoners, besloot het bestuur zich in te gaan zetten voor een gratis voorstelling voor alle Empelnaren.

  Vol goede moed ging het bestuur aan de slag. Het zou voor zo’n kleine gemeenschap als Empel een dure productie worden. Een van de eerste zaken die het bestuur op poten ging zetten was het samenstellen van een commissie van aanbeveling. De volgende personen wilden hieraan hun medewerking verlenen: Frans Croonen, Jetty Eugster, Rien Moonen, Pieter van der Straaten.

  Daarna kwam er een moeilijkere opgaaf. Hoopvol benaderde het bestuur alle bouwbedrijven, die de schil rond Empel gebouwd hadden, om finaciële steun in de vorm van sponsoring. Groot was de teleurstelling, na herhaalde pogingen, het resultaat. Het leverde niets op. Het bestuur zag het even niet meer zitten. Er moesten dus andere  bronnen worden aangeboord. Gelukkig met meer succes. Het bestuur kreeg er weer vertrouwen in. Dankzij overheidssteun en van particulieren konden we eind 2009 groen licht geven. Iedereen opgelucht, niet in het minst Vic van Zonsbeek. Aida aan de Maas kwam er!

  De volgende procedures verliepen voorspoedig. Het productieteam o.l.v. Vic van Zonsbeek werd samengesteld.

  Schrijvers: Vic van Zonsbeek en Ton de Vos
  Muzikaal leider en componist: Han van de Heuvel
  Choreografie: Brita Lemmens en Marjolein Lom
  Decor: o.l.v. Simon van Zandvliet
  Costuums: o.l.v. Jeanne van Zandvliet
  Grime: o.l.v. Roos Craane
  Licht en geluid: Eric Lammers.

  De audities voor alle disciplines verliepen voorspoedig. Dus de armen uit de mouwen gestoken.
  De repetities van zang, dans, toneel en orkest begonnen op ’t Wikveld. De bouwers kregen onderdak in de boerderij van Gerard van de Eng en de costuummaaksters bij Lien van Wanrooy.

  Alom tevredenheid. Dit is niet helemaal zo, want het bestuur is nog steeds op zoek naar de laatste euro’s. Een goede zaak was de verkoop van de tulpenbollen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. In de komende weken worden de  plaatselijke bedrijven nog benaderd voor een financiële bijdrage.

  Nu werken we met zijn allen keihard naar de productie van Aïda aan de Maas op de Brink toe.

  De uitvoeringen zullen plaats vinden op 27 en 28 mei met een uitloop naar 29 mei als een van de eerder genoemde datums door omstandigheden niet door kan gaan b.v. heftige regenval.
  Het is de bedoelng dat iedereen zijn of haar stoel meebrengt.

  Alle medewerkers werken met veel enthousiasme aan deze productie  om u een geweldige voorstelling te geven.

  Er zal nog lang over dit groots spektakel in Empel worden gesproken. Zorg dat u erbij bent!!!

  Verdere informatie volgt via de Stempel of deze web-site.