Aanscherping coronamaatregelen door de bisschoppen

Door Pastor Piet de Jong, geldt met ingang van 19 december 2021

Diensten met Kerstmis in de Landelinuskerk

- promotie -

Begin december hadden de bisschoppen al laten weten dat voorlopig na 17.00 uur ook met Kerst geen diensten mogen plaatsvinden. Na deze aanscherping van de coronamaatregelen is daar nu bijgekomen dat op Eerste Kerstdag de mis van 09.30 uur door 50 kerkgangers kan worden bijgewoond na intekening. Daartoe ligt een intekenlijst in de Mariakapel van onze Landelinuskerk. Deze mis wordt ook via de livestream rechtstreeks uitgezonden [youtube Landelinuskerk Empel] .

Deze lockdown is voor iedereen ingrijpend. Dat ervaren wij allemaal en we moeten hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Velen zullen teleurgesteld zijn, maar laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.

Aangezien er minder mensen terecht kunnen bij de kerstvieringen dan gehoopt, nodig ik u uit om Kerst thuis mee te vieren. De Kerstnachtmis op 24 december 2021 wordt door NPO2 van 23.59 uur – 01.10 uur uitgezonden vanuit de Sint-Janskathedraal te Den Bosch en wordt door veel landen overgenomen. Mgr. Gerard de Korte is de hoofdcelebrant.

Nu ook de basisscholen gesloten zijn kan de herdertjesviering op kerstavond geen doorgang vinden. De mis op zondag 26 december gaat wel door.  

In het vertrouwen dat het Licht van het Christuskind ook in 2021 de duisternis overwint wens ik u allen een gezegend kerstfeest.

-Pastor Piet de Jong, Landelinuskerk Empel