40 jaar Zonnebloem in Empel

Door Nelly van Heijnsbergen; foto’s Jolanda de Wit

Op 6 mei 2022 hebben we in de voetbalkantine van RKVV Emplina ons 40-jarig bestaan gevierd met ongeveer 50 gasten en genodigden. In de feestelijk versierde ruimte hebben we een mooi feest gevierd met medewerking van vrijwilligers en onze eigen Zonnebloemers.

- promotie -

Een hartelijk welkom

Bij binnenkomst kreeg iedere gast een corsage in de vorm van een zonnebloem opgespeld. Dit werd zeer gewaardeerd. Nadat iedereen had plaatsgenomen, kregen de gasten een kopje koffie of thee en een lekkernij met het getal 40 er op. Daarna deed Mientje Verhallen  een openingswoord en heette iedereen van harte welkom. Ook de speciale gasten van het regiobestuur, de buurtzorg en Pastor Piet de Jong werden welkom geheten.  Ook enkele oud-vrijwilligers waren aanwezig. 

Oorkondes

Uitreiking gouden speldje Mientje Verhallen

Dick van Honck richtte daarna het woord tot Mientje. Zij kreeg een gouden speldje met oorkonde. Daarna volgden nog enkele vrijwilligsters die 10 of 20 jaar of nog iets langer dit leuke werk doen. Zij ontvingen een zilveren speldje met oorkonde.

Koffietafel met muziek

Na dit gedeelte kregen we een geweldige koffietafel geserveerd. Intussen kwam een muziekgezelschap de feestvreugde opluisteren. Ze zongen en speelden bekende Nederlandstalige liedjes wat erg werd gewaardeerd. De medewerksters van de Zonnebloem kregen ook nog een cadeautje van de Buurtzorg.

Kom erbij

We hebben een fijne dag beleefd. We hopen dit mooie werk nog vele jaren te kunnen doen. We zijn wel op zoek naar jongere mensen om ons in de komende jaren te ondersteunen. Heb je belangstelling? Kijk dan op https://www.zonnebloem.nl/den-bosch-empel.

[Deze bijdrage is verschenen in de Stempel van 15 juni 2022]