13 maart vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk

Op 13 maart vindt er weer een openbare vergadering plaats van de bestuursraad Empel en Meerwijk.

De agenda is als volgt:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 23 januari 2018
3. Mededelingen en aandachtspunten
4. Verkiezingen 21 maart 2018
5. Speerpunten BR
6. Doorontwikkeling BR
7. Rondvraag
8. Sluiting

- promotie -

Locatie: voormalig gemeentehuis, Brink 7 Empel
Aanvang: 20:00 uur

Bijlage:
Verslag vergadering bestuursraad Empel 23 januari 2018